บริการหลังการขาย
  • บริษัทฯ จะทำการตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาการทำงานของระบบให้แก่สมาชิก ณ สถานที่ติดตั้ง หรือด้วยการเชื่อมต่อระยะไกล แล้วแต่ความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าบริการ* เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้งระบบ
  • บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษา รับแจ้งปัญหา และการขอรับบริการจากสมาชิก ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรณีสมาชิกที่ติดตั้ง ระบบสัญญาณป้องกันขโมยบ้าน/สำนักงาน
    • บริษัทฯ มีบริการศูนย์ควบคุมความปลอดภัย CMS (เพื่อการรับแจ้ง-ประสานงานการเกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยไม่คิดค่าบริการ เป็นระยะเวลา 1 ปี
    • บริษัทฯ มีความยินดีมอบกรรมธรรม์คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน มูลค่าความคุ้มครองกว่า 1,200,000 บาท สำหรับสมาชิกที่ติดตั้งระบบสัญญาณป้องกันขโมยบ้าน/สำนักงาน ครอบคลุมพื้นที่บ้าน/สำนักงาน ทั้งหลัง โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • กรณีสมาชิกที่ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบบันทึกภาพ สำหรับบ้าน/สำนักงาน
    • บริษัทฯ มีความยินดีมอบกรรมธรรม์ทรัพย์สิน มูลค่าความคุ้มครอง 100,000 ถึง 300,000 บาท (ขึ้นอยู่กับชุดของระบบกล้องวงจรปิด) โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี
*หมายเหตุ : กรณีสถานที่ติดตั้ง อยู่นอกเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าเดินทางตามอัตราที่กำหนด

 
Visitors: 62,297