Features
     - Micron 8020 รองรับพื้นที่ 8 โซน (แบ่งได้ 2 กลุ่มโซน)
     - Micron 16040 รองรับพื้นที่ 16 โซน (แบ่งได้ 4 กลุ่มโซน)    
     - กำหนดรหัสผู้ใช้ได้ถึง 24 รหัส
     - เปิดระบบโดยตั้งเวลา / แป้นรหัส / รีโมทไร้สาย / โทรศัพท์
     - แจ้งเตือนเหตุบุกรุกด้วยเสียงไซเรนพร้อมไฟกระพริบ และสั่งเปิดไฟสปอร์ตไลท์อัตโนมัติ
     - โทรศัพท์แจ้งเหตุ 5 หมายเลข (ส่งสัญญาณเข้าศูนย์รับแจ้งเหตุ CMS ได้)
     - กำหนดสิทธิผู้ใช้ "เปิดระบบ" อย่างเดียวได้
     - สามารถเปิดระบบทั้งหมด หรือเลือกเปิดบางส่วนได้ตามความต้องการ
     - เก็บข้อมูลการทำงาน / เกิดเหตุย้อนหลัง 128 รายการ
     - ปรับเปลี่ยนเวลาหน่วง (เข้า-ออก) ได้ 10-150 วินาที
     - แจ้งเตือนเมื่อโทรศัพท์ขัดข้อง พร้อมไฟสำรอง ~24 ชั่วโมง

Visitors: 53,848