GARDSMAN 1141 & 963
คุณสมบัติ :
     - รองรับ 20 โซน / อุปกรณ์ (สำหรับ GM-1141)
     - รองรับ 40 โซน / อุปกรณ์ (สำหรับ GM-963)
     - "เปิดระบบ" ทั้งหมด / บางส่วน / เลือกได้ตามความต้องการ
     - "เปิดระบบ" โดย กล่องควบคุม / แป้นรหัส / รีโมท / โทรศัพท์
     - แจ้งเหตุบุกรุกด้วยไซเรน และ "เปิดไฟ" อัตโนมัติ (optional)
     - โทรศัพท์แจ้งเหตุ 6 หมายเลข  (ด้วยเสียงที่บันทึกไว้)          
     - ระบบ Listen-in เพื่อฟังเสียง จากสถานที่เกิดเหตุ
     - ระบบ Supervision ควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมด
     - ระบบ Walk Test ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
     - เก็บข้อมูลการสั่งงานย้อนหลังได้ พร้อมไฟสำรอง ~ 8 ชั่วโมง
     - รหัสผู้ใช้แบ่งเป็น MASTER / USER / DURESS / TEMPORARY
     - ความถี่ 433.92 MHz (มาตรฐาน CE)
 
คุณสมบัติเฉพาะ Gardsman 1141
     - เลือกการแจ้งเหตุไปยังศูนย์ CMS หรือ โทรศัพท์มือถือได้

คุณสมบัติเฉพาะ Gardsman 963
     - สามารถโทรแจ้งเหตุไปยังศูนย์ CMS และ โทรศัพท์มือถือได้
     - ต่อพ่วงอุปกรณ์เพื่อการแจ้งเหตุผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้
     - รับแจ้งการเกิดเหตุ และ สั่งงานผ่านระบบ SMS ได้ 
Visitors: 53,847