ระบบภาพ-เสียง ตอบรับผู้มาเยือน (Video Door Phone)

JANUS รุ่น DP-301W : ระบบภาพ-เสียง ตอบรับผู้มาเบือนแบบไร้สาย ถูกออกแบบเพื่อความสะดวกในการสนทนากับผู้มาเยือนหรือบุคคลแปลกหน้า ที่มาแม้ในยามค่ำคืนหรือขณะที่ท่านอยู่เพียงลำพัง โดยท่านสามารถสนทนาผ่านเครื่องรับสัญญาณไร้สายแบบพกพา และสั่งเปิด-ปิดประตูได้แม้ขณะสนทนา พร้อมทั้งระบบจะทำการบันทึกภาพของผู้มาเยือนได้อีกด้วย 

 

คุณสมบัติพิเศษของ JANUS รุ่น DP-301W :

      ระบบอุปกรณ์ส่งสัญญาณพร้อมกล้อง ทนต่อการใช้งานทั้งแดดและฝน

     • กล้องมีความละเอียด 300,000 pixels ด้วยมุ่มกว้างถึง 120 องศา

     มีดวงไฟ LED เพื่อการมองเห็นภาพผู้มาเยือน แม้เวลากลางคืน

     อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายแบบพกพาพร้อมจอภาพ TFT ขนาด 3.5"

    บันทึกภาพ ผู้มาเยือนหรือเคลื่อนไหวบริเวณใกล้เคียงได้ถึง 100 ภาพ

    เมื่อครบ 100 ภาพ ระบบจะบันท ึกภาพแทนภาพเก่าสุด โดยอัตโนมัติ

    ปรับตั้งเสียงเรียกเข้าบนอุปกรณ์รับสา่ยได้ถึง 12 เสียง

    ระบบมีแบตเตอรี่สำรองไฟ จึงสามารถทำงานไ้ด้ แม้ขณะไฟฟ้าดับ

    ระบบป้องกันขโมย-ส่งเสียงเตือนทันที หากถอดอุปกรณ์ส่งสัญญาณ

    สามารถพ่วงต่ออุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย ได้สูงสุดถึง 3 เครื่อง

    สามารถพ่วงต่อเข้ากับประตูรีโมท และระบบควบคุมการเข้า-ออก

    ระบบไร้สาย 2.4GHz ISM (2402-2483.5 MHz)

    อุปกรณ์ได้รับมาตรฐานสากล CE และ FCC

    

Visitors: 62,296