ระบบสัญญาณป้องกันขโมยบ้าน / สำนักงาน

Phoenix-MK Application

Phoenix-MK เป็นแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการควบคุมและสั่งงาน พร้อมรับรายงานการแจ้งเตือนการเกิดเหตุ จากระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน/สำนักงาน ผ่านชุดควบคุม LUN ที่ผลิตโดยบริษัท Ortus Group USA โดยท่านสามารถสั่งงานระบบกันขโมยได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ หลังจากที่ท่านติดตั้งแอปพลิเคชั่นแล้ว

     • สั่ง เปิด/ปิด ระบบกันขโมยที่บ้าน

     • ตรวจสอบสถานะของชุดควบคุม เช่น ระดับความแรงสัญญาณ สถานะโซนต่าง ๆ 

     • ตรวจสอบรายงานการเกิดเหตุในปัจจุบัน และย้อนหลัง

     • แสดงปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดควบคุม

     • สั่งจับภาพจากกล้องวงจรปิด (เฉพาะชุดควบคุม Lun-11)

     • ปุ่มกดเตือนภัยฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด

 ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ฟรี ทั้ง iOS และ Android จากช่องทางนี้ :

 

แป้นรหัสสั่งงาน & โมดุลเสริม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Visitors: 64,507